prognoza-sprzedazy-winyli-na-lata-2023-2030

Prognoza sprzedaży płyt winylowych na lata 2023–2030

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania płytami winylowymi, których sprzedaż osiągnęła najwyższe poziomy od dekad. W erze cyfrowej, w której dominują streamingowa muzyka i pliki audio, można się zastanawiać, czy winyle w dalszym ciągu będą zwiększać swoją sprzedaż. Dlatego warto podjąć próbę przedstawienia prognozy sprzedaży płyt winylowych na kolejne lata.

Należy jednak pamiętać, że prognozowanie sprzedaży uzależnione jest od wielu zmiennych rynkowych, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na projekcję sprzedaży płyt winylowych:

  • Trendy rynkowe: W ostatnich latach sprzedaż płyt winylowych zyskała na popularności, częściowo dzięki wzrostowi zainteresowania analogowym dźwiękiem i nostalgii związanym z winylowymi nagraniami. Jeśli ten trend się utrzyma, można się spodziewać dalszego wzrostu sprzedaży.
  • Konkurencja cyfrowa: Pomimo wzrostu popularności płyt winylowych, muzyczne cyfrowe platformy streamingowe nadal dominują na rynku muzycznym. Może to mieć wpływ na sprzedaż płyt winylowych, zwłaszcza jeśli konsumenci bardziej skłaniają się ku korzystaniu z usług streamingowych.
  • Ceny i dostępność: Ceny płyt winylowych mogą mieć wpływ na decyzję konsumentów. Jeśli ceny wzrosną znacząco, może to wpływać negatywnie na popyt na ten rodzaj nośnika. Z drugiej strony większa dostępność płyt winylowych poprzez zwiększenie produkcji płyt może również wpływać na sprzedaż, a rosnące zainteresowanie może skutkować większą ilością nowych wydań winyli.

Prognozy sprzedaży płyt winylowych na lata 2023–2030 dokonamy w oparciu o dane historyczne za okres 2005–2022, których trend obrazuje zamieszczony wykres.

Startujemy z poziomu dołka w roku 2005, kiedy to sprzedaż płyt winylowych była najniższa w historii, to jest $0,021 mld, podobnie jak to miało miejsce w roku 1993.

Prognoza I: Rynek rośnie 10% rocznie

Jeżeli założymy, że rynek płyt winylowych rośnie wzrost na poziomie 10% rocznie, to prognoza sprzedaży płyt winylowych od 2024 do 2030 może wyglądać tak jak na poniższym wykresie.

Sprzedaż z poziomu $1,2 w roku 2022 wzrośnie o 114,25% w latach 2023-2030 do poziomu $2,57 mld.

Prognoza II: Prosta regresja liniowa

Metoda polega na znalezieniu liniowej zależności między czasem a sprzedażą płyt winylowych. Poziomy sprzedaży obrazuje wykres.

Sprzedaż z poziomu $1,2 w roku 2022 wzrośnie o 80,83% w latach 2023–2030 do poziomu $2,17 mld.

Prognoza III: Model regresji neuronowej

Ta prognoza jest wynikiem przetworzenia danych, trenowania modelu regresji neuronowej i wygenerowania prognoz na podstawie dostępnych danych za okres 1973–2022. Poniższy wykres przedstawia wyliczoną prognozę.

Porównując te wyniki, można zauważyć, że prognozy oparte na modelu regresji neuronowej różnią się od prognoz opartych na prostym modelu regresji liniowej. Model regresji neuronowej może uwzględniać bardziej złożone zależności między danymi wejściowymi a wyjściowymi, co może prowadzić do dokładniejszych prognoz. Natomiast prosty model regresji liniowej uwzględnia tylko liniową zależność między danymi, co może prowadzić do prostszych prognoz.

Jednak należy pamiętać, że wyniki prognoz są jedynie szacunkami opartymi na dostępnych danych i modelach, a rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od wielu czynników zewnętrznych. Ostateczny wybór między prostą regresją liniową a modelem regresji neuronowej zależy od dokładności i złożoności prognozy, a także od dostępnych danych i innych czynników kontekstowych.

A jak będzie? Zobaczymy!