IFPI-2024-blog

Rynek muzyczny w roku 2023 według raportu IFPI

Najnowszy Global Music Report – State of the Industry 2024 za rok 2023 opublikowany przez organizację IFPI przybliża nam status quo rynku muzycznego. To, na co chcemy zwrócić uwagę w tym raporcie to trzy bardzo interesujące aspekty:

  • globalny rynek muzyczny w liczbach;
  • streaming a formaty fizyczne oraz
  • globalny rynek muzyczny w podziale na regiony.

Czym jest IFPI?

Organizacja International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) jest głosem przemysłu fonograficznego na całym świecie. IFPI wraz z siecią swoich grup krajowych reprezentuje interesy około 8000 członków z całego świata. Organizacja ta publikuje różnorodne raporty, dostarczając dane i analizy dotyczące obecnego stanu światowego przemysłu fonograficznego. Omawia ponadto sposoby, w jaki angażujemy się w muzykę oraz roli jaką odgrywają wytwórnie płytowe w tym obszarze.

IFPI dostarcza również analizy wskaźników makroekonomicznych, rynków wschodzących oraz kluczowych wskaźników, takich jak np. liczba subskrybentów usług streamingowych.

W skrócie, IFPI nie tylko zbiera i dostarcza dane, ale także odgrywa aktywną rolę w zarządzaniu, pomagając swoim członkom wyznaczyć kierunek rozwoju przyszłości w tym kluczowym obszarze. Działania te mają na celu promowanie wartości muzyki nagranej, walkę o prawa producentów nagrań oraz poszerzanie komercyjnych zastosowań muzyki nagranej na całym świecie.

I. Globalny rynek muzyczny w liczbach

globalny rynek muzyczny w liczbach za rok 2023

Na podstawie danych z raportu można zauważyć znaczące zmiany w globalnym rynku muzycznym w roku 2023. Oto główne punkty:

  1. Globalny wzrost przychodów: W roku 2023 nastąpił wzrost o 10.2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to dynamiczny rozwój przemysłu muzycznego na całym świecie.
  2. Wzrost przychodów ze streamingu na żądanie: Najbardziej widoczną zmianą było zwiększenie o 11.2% przychodów ze streamingu na żądanie. To wskazuje na dalszą popularność usług streamingowych wśród odbiorców muzyki.
  3. Duży udział streamingowych przychodów: Udział przychodów ze streamingu w całkowitych przychodach globalnych wzrósł do 63.7%. To potwierdza, że streaming w dalszym ciągu jest dominującą formą konsumpcji muzyki na całym świecie.
  4. Wzrost przychodów z nośników fizycznych: Co ciekawe, pomimo wzrostu popularności streamingu, przychody z nośników fizycznych (płyty winylowe, CD) wzrosły również o 13.4%. To sugeruje, że mimo cyfrowej rewolucji, tradycyjne fizyczne formy dystrybucji muzyki nadal znajdują swoje miejsce na rynku i licznych zwolenników.
  5. Wzrost przychodów z praw autorskich: Wzrost o 9.5% przychodów z praw autorskich wskazuje także na to, że zarządzanie prawami autorskimi staje się coraz ważniejsze dla artystów i wytwórni muzycznych.

Podsumowując globalny rynek muzyczny w oparciu o liczby, rok 2023 był bardzo udanym okresem dla przemysłu muzycznego, z silnym wzrostem przychodów, dalszym rozwojem streamingowych platform oraz równoczesnym utrzymaniem znaczenia tradycyjnych nośników muzycznych.

II. Streaming a formaty fizyczne

Raport ukazuje stałą, dalszą dominację streamingowej rewolucji w przemyśle muzycznym. Jednakże, wbrew przewidywaniom, wszystkie formaty muzyczne odnotowały wzrost przychodów, z wyjątkiem pobierania i innych formatów cyfrowych. Największym wzrostem wśród formatów odnotowano w przypadku formatów fizycznych, takich jak płyty winylowe i CD, które w 2023 roku zanotowały wzrost o 13,4%, co stanowi najwyższą dynamikę wzrostu spośród wszystkich danych.

formaty muzyczne w liczbach za rok 2023

Formaty fizyczne

Dla trzeciego roku z rzędu przychody z formatów fizycznych rosły, osiągając wzrost o 13,4% w 2023 roku, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym wzrostem zaledwie o 3,8%.

Dynamiczny rozwój przychodów z płyt CD oraz rosnące zainteresowanie winylem przyczyniły się do tego, że formaty fizyczne były warte 5,1 miliarda dolarów w 2023 roku, co stanowiło 17,8% całego światowego rynku, w porównaniu z 17,3% w 2022 roku.

Azja pozostała wiodącym regionem dla formatów fizycznych, odpowiadając za prawie połowę (49,2%) globalnych przychodów z tego formatu, głównie dzięki sprzedaży płyt K-Popowych.

Streaming

Wzrost globalnych przychodów z streamingiem w 2023 roku (o 10,4% do 19,3 miliarda dolarów) był głównym czynnikiem napędzającym ogólny wzrost globalny. Streaming odpowiadał za ponad dwie trzecie (67,3%) całego światowego rynku muzycznego. Choć był to umiarkowany spadek w porównaniu z ubiegłoroczną dynamiką wzrostu wynoszącą 11,4%, w ramach tego formatu, wzrost przychodów z subskrypcji przyspieszył do 11,2% w 2023 roku (wzrost z 10,1% w 2022 roku).

Prawa autorskie

Przychody z praw autorskich – czyli wykorzystanie nagranej muzyki przez nadawców i miejsca publiczne – utrzymywały wzrost w 2023 roku i wzrosły o 9,5%, po tym jak już w 2022 roku przekroczyły poziom przychodów sprzed pandemii. Przychody z praw autorskich w wysokości 2,7 miliarda dolarów stanowiły 9,5% globalnego rynku.

Synchronizacja

Przychody z synchronizacji wyniosły 632 miliony dolarów w 2023 roku, co oznaczało kontynuowany wzrost w porównaniu z rokiem 2022 (+4,7%), chociaż tempo wzrostu było wolniejsze niż w roku poprzednim (+23,9%). Ten format obejmuje przychody z wykorzystania nagranej muzyki w reklamach, filmach, grach i telewizji i stanowił zaledwie 2,2% ogólnych przychodów z muzyki nagranej.

Pobieranie i inne pliki cyfrowe

Jedynym formatem, który odnotował spadek w 2023 roku, były przychody z pobierania i innych formatów cyfrowych (poza streamingiem), które spadły znacznie wolniej bo o 2,6% niż w poprzednim roku (-11,8% w 2022 roku). Ogólnie rzecz biorąc, ten format stanowił zaledwie 3,2% globalnych przychodów z muzyki nagranej w 2023 roku, przy dominacji streamingu na rynku cyfrowym.

Podsumowanie

Raport IFPI Global Music Report 2024 przedstawia dane za rok 2023, ukazuje dalszą dominację streamingu, ale także dynamiczny wzrost formatów fizycznych, takich jak winyl i CD. Streaming generuje ponad dwie trzecie przychodów, ale formaty fizyczne odnotowały najwyższy wzrost od lat. Przychody z praw autorskich także rosły, przekraczając poziom sprzed pandemii. Jedynym formatem z malejącymi przychodami są pobierania i inne cyfrowe, co stanowi kontynuację trendu z poprzednich lat.

III. Globalny rynek muzyki w regionach

Rok 2023 przyniósł pozytywny obraz wzrostu rynku muzycznego na całym świecie: każdy region odnotował wzrost przychodów, a pięć regionów zanotowało dwucyfrowe wzrosty procentowe. Co ciekawe, największym wzrostem cieszyła się jednak Subsaharyjska Afryka.

USA & KANADA

Odpowiadające za największą część globalnych przychodów z muzyki, Stany Zjednoczone i Kanada zanotowały wzrost o 7,4% w 2023 roku. Przychody rosły szybciej niż w 2022 roku (+5,1%). Przychody w USA, największego na świecie rynku muzyki, wzrosły o 7,2%. W Kanadzie, kolejnym rynku z pierwszej dziesiątki, przychody wzrosły o 12,2%. Razem dwa rynki miały 40,9% udziału w ogólnych przychodach z muzyki nagranej.

AMERYKA ŁACIŃSKA

W czternastym kolejnym roku wzrostu przychodów, przychody z muzyki nagranej w Ameryce Łacińskiej gwałtownie wzrosły w 2023 roku i wyniosły 19,4%. Ponownie przewyższały globalny wskaźnik wzrostu. W Brazylii (+13,4%) i Meksyku (+18,2%), największych rynkach regionu, odnotowano dwucyfrowe wzrosty procentowe. Streaming był kluczowym czynnikiem napędowym i stanowił 86,3% przychodów regionu.

EUROPA

Reprezentująca ponad jedną czwartą globalnych przychodów (28,1% udziału) po wzroście przychodów o 8,9%, Europa pozostała drugim co do wielkości regionem na świecie pod względem przychodów z muzyki w 2023 roku i przekroczyła 8 miliardów dolarów. Trzy największe rynki – wszystkie znajdujące się w pierwszej dziesiątce – odnotowały dobry wzrost: Wielka Brytania (+8,1%), Niemcy (+7,0%) i Francja (+4,4%).

MENA

Przychody ze streamingów dominowały ponownie w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) stanowiąc 98,4% udziału w rynku (sic!). Łączne przychody MENA wzrosły o 14,4% w 2023 roku, chociaż był to niższy wskaźnik wzrostu niż w roku 2022 (+26,8%).

SUBSAHARYJSKA AFRYKA

Subsaharyjska Afryka ponownie odnotowała najszybszy wzrost spośród wszystkich regionów i była jedynym regionem, który przekroczył wzrost powyżej 20%: przychody wzrosły o 24,7% i były napędzane wzrostem przychodów z płatnych subskrypcji streamingowych (+24,5%). RPA pozostała największym rynkiem w regionie, przyczyniając się do 77,0% przychodów regionalnych po wzroście o 19,9%.

AUSTRALAZJA

Australazja odnotowała dwucyfrowy wzrost procentowy na poziomie 10,8% w 2023 roku, wzrostu w stosunku do 8,3% wzrostu w 2022 roku. Wzrost odnotowany był większymi przychodami ze streamingów subskrypcyjnych (+13,5%). Wzrost przychodów przyspieszył w samej Australii, globalnym rynku z pierwszej dziesiątki. Rynek wzrósł tam o 11,3% (+8,2% w 2022 roku). W Nowej Zelandii przychody wzrosły o 8,4%.

Podsumowanie

Wyniki tegorocznego raportu Global Music Report 2024 są obiecujące dla przemysłu muzycznego na całym świecie, ukazując stabilny wzrost przychodów w każdym regionie. Wzrost przychodów ze streamingów odgrywa kluczową rolę we wzroście przychodów w większości regionów, co wskazuje na zmianę preferencji konsumentów w sposobie konsumpcji muzyki. Subsaharyjska Afryka wyłoniła się jako szczególnie dynamiczny rynek, co może stanowić zachętę dla inwestorów i branży do dalszego rozwoju tego obszaru.

No Posts Found