zarażeni dźwiękiem

„Zarażeni dźwiękiem”. Wyniki badań winylowych preferencji muzycznych w Polsce. (Część IV)

Ponownie wracamy do wydanej w 2023 roku w Polsce wyjątkowej książki Stanisława Trzcińskiego zatytułowanej „Zarażeni dźwiękiem: Rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji” (PWN, Warszawa 2023, ss. 939). Należy ją odnotować z kilka powodów, m.in. ze względu na przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe dotyczące preferencji muzycznych w Polsce.

W czwartej części przedstawiamy kolejne pytania, na które udzielili odpowiedzi respondenci ankiety, które wprost poświęcone zostały płytom winylowym. Warto przyjrzeć się poszczególnym preferencjom i w odpowiedni sposób zaadoptować uzyskane wyniki do swoich potrzeb.

Pytanie 13: Dlaczego słuchasz muzyki z płyt winylowych?

Celem przeprowadzonej ankiety było zrozumienie motywacji i preferencji osób słuchających muzyki z płyt winylowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zebranych danych oraz wnioski wynikające z analizy.

 1. Sentyment: 55.6% – Najczęstszym powodem słuchania muzyki z płyt winylowych jest sentyment. Respondenci zaznaczyli, że wiąże ich z tym nośnikiem szczególny, emocjonalny stosunek.
 2. Lubię Winyle: 54.3% – Drugim najczęstszym powodem jest po prostu polubienie płyt winylowych jako medium do słuchania muzyki.
 3. Jakość Dźwięku: 38.3% – Dla ponad jednej trzeciej respondentów kluczowym czynnikiem jest jakość dźwięku oferowana przez płyty winylowe.
 4. Kolekcjonowanie: 38.3% – Kolekcjonowanie stanowi istotny motyw dla osób słuchających muzyki z płyt winylowych. Zbieranie różnorodnych albumów staje się pasją.
 5. Popularny Nośnik: 13.6% – Niewielka grupa respondentów wskazała, że słuchanie winyli wynika z popularności tego nośnika w danym środowisku.
 6. Ciekawość: 12.4% – Ciekawość jest motywem dla niektórych słuchaczy płyt winylowych, co może wiązać się z eksploracją różnorodnych dźwięków i artystów.
 7. Wspieranie Artystów: 9.9% – Niewielki odsetek respondentów wskazał, że wybiera płyty winylowe jako formę wsparcia dla artystów.
 8. Nie Wiem: 13.6% – Grupa respondentów przyznała, że nie jest pewna konkretnego powodu i wybrała opcję „nie wiem”.

Wnioski, jakie możemy wyciągnąć:

 1. Dominacja sentymentu i uprzedzenia: Sentyment oraz osobiste upodobanie do płyt winylowych dominują wśród przyczyn słuchania muzyki z tego nośnika. Odpowiadają one za ponad połowę wszystkich odpowiedzi.
 2. Waga jakości dźwięku i kolekcjonowania: Jakość dźwięku i pasja kolekcjonowania są istotnymi czynnikami motywującymi. Niemal 40% respondentów ceni płyny dźwięk płyt winylowych i traktuje je jako element kolekcji muzycznej.
 3. Ciekawość i wspieranie artystów: Ciekawość oraz chęć wsparcia artystów stanowią mniej liczne, ale nadal istotne motywy, które przyciągają do słuchania muzyki z płyt winylowych.
 4. Popularność nośnika i niepewność: Popularność płyt winylowych jako nośnika oraz pewien stopień niepewności co do konkretnego powodu wybierania tego formatu stanowią mniej istotne czynniki motywujące.

Podsumowując możęmy powiedzieć, że analiza preferencji słuchania muzyki z płyt winylowych ukazuje, że wybór tego nośnika jest kształtowany głównie przez sentyment, osobiste upodobania oraz atrakcyjność jakości dźwięku i kolekcjonowania. To zrozumienie motywacji może być kluczowe dla producentów muzycznych i branży fonograficznej, pomagając dostosować ofertę do oczekiwań i potrzeb miłośników płyt winylowych.

Pytanie 14: Jak często, jeśli w ogóle, kupujesz płyty winylowe?

Celem przeprowadzonej ankiety było zrozumienie częstotliwości zakupów płyt winylowych wśród respondentów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zebranych danych oraz wnioski wynikające z analizy:

 1. Raz na kilka miesięcy: 22.2% – Najczęstszą odpowiedzią było kupowanie płyt winylowych raz na kilka miesięcy, co wskazuje na okresowe zainteresowanie tym nośnikiem.
 2. Trudno powiedzieć: 17.3% – Pewna grupa respondentów miała trudność określenia konkretnej częstotliwości zakupów, co może sugerować nieregularne podejście do tego typu zakupów.
 3. 1-2 razy w roku: 16.1% – Kolejnym częstym zwyczajem zakupowym było nabywanie płyt winylowych 1-2 razy w roku, co wskazuje na umiarkowane zainteresowanie.
 4. Kilka razy w miesiącu: 13.6% – Niewielki odsetek respondentów wybiera zakupy kilka razy w miesiącu, co może świadczyć o częstszym zainteresowaniu tym formatem.
 5. Rzadziej lub w ogóle: 12.4% – Istnieje również grupa osób, która kupuje płyty winylowe rzadziej lub w ogóle, co może wynikać z mniejszego zainteresowania tym nośnikiem.
 6. Raz w miesiącu: 9.9% – Nieco mniej respondentów wybiera zakupy raz w miesiącu, co wskazuje na umiarkowane zainteresowanie regularnym nabywaniem płyt winylowych.
 7. Raz w roku: 6.2% – najmniejszy odsetek respondentów deklaruje zakupy raz w roku, co sugeruje sporadyczne zainteresowanie tym nośnikiem.

Wnioski, które możemy wyciągnąć z otrzymanych danych:

 1. Różnorodność zwyczajów zakupowych: Respondenci prezentują zróżnicowane zwyczaje zakupowe płyt winylowych, z najczęstszym wyborem zakupów raz na kilka miesięcy.
 2. Brak jednoznacznego trendu: Brak jednoznacznego dominującego trendu wskazuje na różnice w podejściu do zakupów płyt winylowych między respondentami.
 3. Potrzeba dostosowania oferty: Analiza ta sugeruje, że branża muzyczna może skorzystać z dostosowania oferty płyt winylowych do różnych zwyczajów zakupowych, aby zaspokoić różnorodne oczekiwania konsumentów.

Podsumowując, analiza częstotliwości zakupów płyt winylowych ukazuje zróżnicowanie zwyczajów zakupowych wśród respondentów. Zrozumienie tych trendów może być pomocne dla dostosowania strategii marketingowej oraz oferty płyt winylowych do zróżnicowanych preferencji konsumentów.

Pytanie 15: Czy zdarza się, że nie słuchasz winyli, gdy je kupujesz?

To bardzo ciekawe pytanie, które może stanowić podstawę do dalszych badań. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zebranych danych oraz wnioski wynikające z analizy.

 1. Nie: 50.9% – Zdecydowana większość respondentów (ponad połowa) potwierdziła, że zawsze słucha płyt winylowych, gdy je nabywają.
 2. Tak, Wszystkie: 10.5% – Niewielki odsetek respondentów (ok. 10.5%) zaznaczył, że zdarza im się nie słuchać wszystkich zakupionych winyli.
 3. Tak, Większość: 15.8% – Inna grupa respondentów (ok. 15.8%) przyznała, że słucha większości zakupionych płyt winylowych.Tak, Ok. Połowa: 5.3% – Niewielki odsetek osób (ok. 5.3%) zaznaczył, że zdarza im się słuchać około połowy zakupionych winyli.
 4. Tak, Mniejszość: 17.5% – Kolejna grupa respondentów (ok. 17.5%) przyznała, że słucha tylko mniejszości zakupionych płyt winylowych.

Wnioski dla nas:

 1. Dominacja słuchania po zakupie: Większość respondentów potwierdza, że zawsze słucha zakupionych płyt winylowych, co wskazuje na dominację zwyczaju słuchania po dokonaniu zakupu.
 2. Zróżnicowane zwyczaje słuchania: jednakże istnieje pewna zróżnicowanie w zwyczajach słuchania. Niektórzy słuchają wszystkich płyt, inni koncentrują się na większości, połowie, lub tylko na mniejszości zakupionych winyli.
 3. Potrzeba zrozumienia preferencji konsumentów: Zrozumienie tych zwyczajów słuchania jest kluczowe dla dostosowania oferty płyt winylowych do oczekiwań konsumentów. Branża może skorzystać z lepszego zrozumienia, jak ludzie konsumują i czerpią przyjemność z zakupionych winyli.

Podsumowując, analiza zwyczajów słuchania płyt winylowych po zakupie ukazuje różnorodność praktyk wśród respondentów. Zrozumienie tych tendencji może pomóc dostosować strategie marketingowe oraz ofertę płyt winylowych do zróżnicowanych preferencji konsumentów.

Pytanie 16: Gdzie kupujesz płyty winylowe?

Celem zadanego pytania było zrozumienie, gdzie respondenci najczęściej nabywają płyty winylowe. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zebranych danych oraz wnioski wynikające z analizy.

 1. Sklepy Internetowe: 59.7% – Najpopularniejszym miejscem zakupu płyt winylowych są sklepy internetowe, do których zwraca się blisko 60% respondentów.
 2. Sklepy Stacjonarne: 49.1% – Sklepy stacjonarne również cieszą się dużą popularnością, będąc miejscem zakupu dla prawie połowy respondentów.
 3. Giełdy Używanych Płyt: 43.9% – Ponad 40% ankietowanych korzysta z giełd używanych płyt, co wskazuje na zainteresowanie zarówno nowymi, jak i starszymi wydaniami.
 4. Serwisy Aukcyjne: 42.1% – Serwisy aukcyjne stanowią kolejne popularne źródło zakupu płyt winylowych, z blisko 42% udziałem.
 5. Znajomi: 36.8% – Niemal 37% respondentów zaznaczyło, że kupuje płyty winylowe od znajomych, co może oznaczać wymianę lub zakupy od prywatnych sprzedawców.

Wnioski dla nas:

 1. Dominacja Sklepów Internetowych: Sklepy internetowe zdobyły największe uznanie wśród respondentów, co wskazuje na rosnącą popularność zakupów online wśród miłośników płyt winylowych.
 2. Silna Obecność Sklepów Stacjonarnych: Pomimo dominacji zakupów online, sklepy stacjonarne utrzymują się jako ważne miejsce nabywania płyt winylowych, przyciągając niemal połowę respondentów.
 3. Popularność Rynku Używanych Płyt: Giełdy używanych płyt cieszą się dużym zainteresowaniem, co sugeruje, że miłośnicy winyli szukają zarówno nowych, jak i klasycznych wydań.
 4. Aukcje Internetowe jako Alternatywa: Serwisy aukcyjne stanowią znaczące źródło zakupu, co wskazuje na gotowość części respondentów do uczestnictwa w aukcjach online.
 5. Znaczenie Wymiany z Znajomymi: Zakupy od znajomych stanowią istotny kanał nabywania płyt winylowych, co podkreśla społeczny aspekt pasji do winyli.

Podsumowując, analiza miejsc zakupu płyt winylowych ukazuje, że miłośnicy winyli korzystają z różnorodnych źródeł, co może wynikać z różnych preferencji i dostępności. Zrozumienie tych trendów może być kluczowe dla dostosowania strategii sprzedażowej oraz oferty płyt winylowych do oczekiwań zróżnicowanego rynku.

Pytanie 17: Kim są osoby słuchające muzyki z płyt winylowych?

Celem przeprowadzonej ankiety było zrozumienie, kim są osoby słuchające muzyki z płyt winylowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zebranych danych oraz wnioski wynikające z analizy.

podział ze względu na płećogółużytkownicy
kobiety53,1%33,3%
mężczyźni46,9%66,7%

Wyniki wskazują, że w ogólnej populacji ankietowanych kobiety stanowią większość (53.1%), ale wśród użytkowników płyt winylowych dominują mężczyźni (66.7%).

podział ze względu na wykształcenieogółużytkownicy
zawodowe30,0%23,5%
średnie42,0%34,6%
wyższe28,0%42,0%

Wśród użytkowników płyt winylowych większy odsetek osób ma wyższe wykształcenie (42.0%), podczas gdy ogólnie ankietowani z wyższym wykształceniem stanowią mniejszość (28.0%).

Wnioski, jakie nasuwają się przy analizie danych:

 1. Płeć a preferencje muzyczne: Warto zauważyć, że choć kobiety stanowią większość w ogólnej populacji, to wśród użytkowników płyt winylowych dominują mężczyźni. Może to sugerować pewne różnice w preferencjach muzycznych między płciami w kontekście korzystania z tego konkretnego nośnika.
 2. Poziom wykształcenia a pasja do winyli: Osoby o wyższym wykształceniu wykazują większe zainteresowanie płytami winylowymi w porównaniu do ogółu respondentów. Może to sugerować, że wyższe wykształcenie może wpływać na większą świadomość kulturową i docenianie wartości dźwięku analogowego.
 3. Różnorodność profili użytkowników: Analiza danych ukazuje, że słuchacze płyt winylowych to zróżnicowana grupa pod względem płci i poziomu wykształcenia. Warto uwzględniać tę różnorodność przy tworzeniu oferty muzycznej i strategii marketingowej.

Podsumowując, profil osób słuchających muzyki z płyt winylowych obejmuje różnice ze względu na płeć i poziom wykształcenia. Zrozumienie tych różnic może być kluczowe dla dostosowania oferty muzycznej oraz strategii marketingowej, aby skuteczniej dotrzeć do różnych segmentów tej zróżnicowanej grupy odbiorców.