Tag: cytaty o płytach winylowych

Somebody was trying to tell me that CDs are better than vinyl because they don’t have any surface noise. I said, ‘Listen, mate, life has surface noise‘.

John Peel (winylowe cytaty 18)

“Ktoś próbował mi wmówić, że płyty CD są lepsze od winylu, bo nie mają żadnych szumów powierzchniowych. Powiedziałem: «Słuchaj, kolego, życie ma szum powierzchniowy»”.

There’s no question that a vinyl record is a lot nicer than a CD. It’s nicer to hold in your hands, you can do more with it.

Colleen Murphy (winylowe cytaty 15)

“Nie ma wątpliwości, że płyta winylowa jest o wiele ładniejsza niż płyta CD. Przyjemnie trzyma się ją w dłoniach, można z nim więcej zrobić”.

Myślę, że dla ludzi kochających muzykę ważne jest, aby zachowywali fizyczne płyty CD lub nawet winyle, ponieważ brzmią one wspaniale i znacznie cieplej niż muzyka w Internecie.

Norah Jones (winylowe cytaty 13)

“Myślę, że dla ludzi kochających muzykę ważne jest, aby zachowywali fizyczne płyty CD lub nawet winyle, ponieważ brzmią one wspaniale i znacznie cieplej niż muzyka w internecie”.

When you’d buy vinyl, you’d have this lovely-sized object with a lovely picture, and you’d read the lyrics and usually there was something artistic that went with it.

Kate Bush (winylowe cytaty 12)

“Kiedy kupowałeś winyl, miałeś ten śliczny przedmiot z pięknym zdjęciem, czytałeś tekst i zazwyczaj było w tym coś artystycznego”.