Tag: Norah Jones

Myślę, że dla ludzi kochających muzykę ważne jest, aby zachowywali fizyczne płyty CD lub nawet winyle, ponieważ brzmią one wspaniale i znacznie cieplej niż muzyka w Internecie.

Norah Jones (vinyl quotes 13)

“I think it’s important for people who love music to retain physical CDs or even vinyl, because it sounds so great and so much warmer than music over the Internet.