zarażeni dźwiękiem

„Zarażeni dźwiękiem”. Wyniki badań preferencji muzycznych w Polsce. (Część II)

W 2023 roku w Polsce ukazała się wyjątkowa książka Stanisława Trzcińskiego zatytułowana „Zarażeni dźwiękiem: Rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji” (PWN, Warszawa 2023, ss. 939). Zwróciła ona moją uwagę nie tylko ze względu na intrygujący tytuł („Zarażeni dźwiękiem”), ale również ze względu na przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe dotyczące preferencji muzycznych w Polsce.

W drugiej części przedstawię kolejnych pięć pytań, na które udzielili odpowiedzi respondenci ankiety, pokazując tym samym krajobraz muzyczny Polski. Mam nadzieję, że przeprowadzone przez Trzcińskiego badania odzwierciedlają muzyczny status quo nie tylko w Polsce.

Pytanie 6: Skąd czerpiesz wiedzę o muzyce, wykonawcach, utworach?

Na podstawie wyników ankiety dotyczącej źródeł wiedzy o muzyce, wykonawcach i utworach, można wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Radio (50.4%): Dla ponad połowy respondentów (50.4%) radio jest kluczowym źródłem informacji o muzyce. To sugeruje, że tradycyjne medium radiowe wciąż odgrywa ważną rolę w dostarczaniu informacji na temat nowości muzycznych i artystów.
 2. Internet (39.1%): Internet zajmuje drugie miejsce z wynikiem 39.1%. Źródła online, takie jak witryny muzyczne, blogi, czy fora dyskusyjne, są istotnym miejscem pozyskiwania informacji o muzyce.
 3. Social Media (36.4%): Platformy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, itp., są dla 36.4% respondentów ważnym źródłem informacji muzycznej. Social media umożliwiają łatwe udostępnianie opinii, rekomendacji i odkrywanie nowych utworów.
 4. Znajomi (28.1%): Dla 28.1% ankietowanych znajomi są istotnym źródłem wiedzy muzycznej. Rekomendacje od przyjaciół mogą być silnym czynnikiem wpływającym na wybór muzyki i odkrywanie nowych artystów.
 5. Portale, Media (21.6%): Portale muzyczne i tradycyjne media zajmują 21.6% udział w źródłach informacji o muzyce. Recenzje albumów, wywiady z artystami i artykuły na temat muzyki są cenione przez tę grupę respondentów.
 6. Serwisy Streamingowe (18.2%): Serwisy streamingowe, mimo że są popularne w dostarczaniu muzyki, dla 18.2% respondentów stanowią źródło informacji o muzyce. Jednak ich funkcje rekomendacyjne nadal mają wpływ na wybór utworów.
 7. Festiwale Muzyczne (9.1%): Festiwale muzyczne są dla 9.1% ankietowanych źródłem wiedzy o muzyce. Uczestnictwo w festiwalach pozwala na bezpośrednie doświadczanie różnorodności artystycznej.
 8. Dziennikarze Muzyczni (8.5%): Dziennikarze muzyczni są dla 8.5% respondentów źródłem informacji. Recenzje i analizy od ekspertów mogą wpływać na odbiór muzyki przez tę grupę.

Wnioski te sugerują, że źródła informacji o muzyce są zróżnicowane, a preferencje różnych osób mogą być związane z różnymi kanałami komunikacji. Dla branży muzycznej ważne jest zrozumienie, gdzie najczęściej docierają informacje o muzyce, aby dostosować swoje strategie promocyjne do potrzeb i preferencji słuchaczy.

Pytanie 7: Czy dzielisz się muzyką z innymi?

Na podstawie wyników ankiety dotyczącej dzielenia się muzyką, można wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Polecam muzykę innym (27.9%): Dla 27.9% respondentów zalecenie muzyki innym jest popularną praktyką. Oznacza to, że ta grupa chętnie dzieli się swoimi ulubionymi utworami i artystami, prawdopodobnie z zamiarem wprowadzenia innych w świat swoich muzycznych upodobań.
 2. Dzielę się linkami (27.2%): Podobną popularnością cieszy się dzielenie się linkami do utworów lub albumów, co deklaruje 27.2% respondentów. To może obejmować udostępnianie linków na platformach społecznościowych lub poprzez wiadomości prywatne.
 3. Pożyczam nośniki innym (11.1%): 11.1% respondentów praktykuje pożyczanie fizycznych nośników muzycznych, takich jak płyty CD czy kasety, innym osobom. Choć ta forma dzielenia się muzyką staje się coraz rzadsza, wciąż jest obecna.
 4. Dzielę się playlistami (9.3%): Dla 9.3% ankietowanych dzielenie się playlistami stanowi część ich praktyk muzycznych. Udostępnianie spersonalizowanych zestawów utworów może być formą kreatywnego wyrażenia swojego gustu muzycznego.
 5. Nie dzielę się muzyką (44.0%): Niemal połowa respondentów (44.0%) zadeklarowała, że nie dzieli się muzyką. To może wynikać z różnych powodów, takich jak prywatność, indywidualne preferencje czy brak okazji do dzielenia się z innymi.

Badania pokazują, że choć istnieje grupa osób, która aktywnie dzieli się swoją muzyką (łącznie 56.0%), to równocześnie istnieje znaczna liczba osób, które preferują zachowanie swoich muzycznych upodobań tylko dla siebie (44.0%). To może być istotne dla platform muzycznych i twórców treści, aby zrozumieć różnorodność preferencji dotyczących udostępniania muzyki i dostosować ofertę do potrzeb różnych grup słuchaczy.

Pytanie 8: Czego używasz częściej (rzadziej) do słuchania muzyki w okresie ostatnich 5 lat

Na podstawie wyników ankiety dotyczącej preferowanych środków do słuchania muzyki w okresie ostatnich 5 lat, można wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Radio FM: Rzadziej: 11.2%; Częściej: 41.2%

Zmiana: Wzrost popularności o 30% w korzystaniu z radia FM do słuchania muzyki.

 1. Streaming: Rzadziej: 3.4%; Częściej: 68.4%

Zmiana: Widoczny ogromny wzrost o 65% w korzystaniu z platform streamingowych do słuchania muzyki.

 1. Telewizja: Rzadziej: 14.2%; Częściej: 36.2%

Zmiana: Wzrost o 22% w korzystaniu z telewizji do słuchania muzyki.

 1. Radio internetowe: Rzadziej: 8.6%; Częściej: 62.2%

Zmiana: Znaczny wzrost o 53.6% w korzystaniu z radia internetowego do słuchania muzyki.

 1. MP3: Rzadziej: 20.3%; Częściej: 42.1%

Zmiana: Wzrost o 21.8% w korzystaniu z plików MP3 do słuchania muzyki.

 1. Płyty CD: Rzadziej: 37.0%; Częściej: 24.6%

Zmiana: Spadek o 12.4% w korzystaniu z płyt CD do słuchania muzyki.

 1. Płyty winylowe: Rzadziej: 21.0%; Częściej: 35.8%

Zmiana: Wzrost o 14.8% w korzystaniu z płyt winylowych do słuchania muzyki.

Podsumowując możemy powiedzieć, że streaming zyskał największą popularność, z ogromnym wzrostem o 65% w stosunku do 5 lat wcześniej. Podobnie radio internetowe i MP3 również doświadczyły znaczącego wzrostu. Po drugiej stronie may płyty CD, które straciły na popularności, jak i radio FM, które mimo to jest nadal używane częściej niż rzadziej. Telewizja i płyty winylowe również zyskały na popularności, chociaż w mniejszym stopniu niż niektóre inne środki.

Te wyniki sugerują, że cyfrowe i internetowe źródła muzyczne zdobyły na znaczeniu, a tradycyjne formy, takie jak płyty CD, mogą tracić na popularności wśród respondentów w okresie ostatnich 5 lat.

Pytanie 9: Z jakich urządzeń korzystasz do słuchania muzyki?

Na podstawie wyników ankiety dotyczącej używanych urządzeń do słuchania muzyki, można wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Telefon komórkowy, smartfon (57.7%): Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym urządzeniem do słuchania muzyki jest telefon komórkowy lub smartfon. Większość respondentów preferuje przenośne i łatwo dostępne urządzenia.
 2. Radioodbiornik (43.4%): Pomimo postępu technologii, radio nadal cieszy się sporym uznaniem wśród ankietowanych, co wskazuje na utrzymującą się popularność tradycyjnych mediów.
 3. Telewizja (41.3%): Urządzenia telewizyjne stanowią znaczący środek do słuchania muzyki, co może odzwierciedlać rosnącą popularność koncertów i programów muzycznych na telewizji.
 4. Komputer / tablet (40.9%): Urządzenia komputerowe i tablety są powszechnie używane do odsłuchiwania muzyki, co odzwierciedla rosnącą cyfrową transformację w dziedzinie muzycznej.
 5. Smart TV (28.1%): Choć smart TV zajmuje niżej miejsce, wciąż stanowi istotne źródło do słuchania muzyki, zwłaszcza w kontekście korzystania z aplikacji muzycznych.
 6. Odtwarzacz CD / DVD (22.7%): Starsze technologie, takie jak odtwarzacze CD / DVD, są wciąż używane przez pewną część respondentów, co sugeruje różnorodność preferencji sprzętowych.
 7. Gramofon (6.0%): Gramofon, choć mniej powszechny, nadal przyciąga pewną grupę miłośników dźwięku analogowego i winylowych płyt.
 8. Magnetofon kasetowy (5.4%): Wykorzystywanie magnetofonów kasetowych jest niewielkie, co świadczy o tym, że starsze technologie kasetowe są już rzadko spotykane w codziennym słuchaniu muzyki.

Te wyniki sugerują, że pomimo szybkiego postępu technologicznego, istnieje różnorodność preferencji co do urządzeń do słuchania muzyki, a wiele zależy od dostępności i wygody użytkowania. Wprowadzenie nowoczesnych technologii nie zawsze oznacza rezygnację z tradycyjnych form odbioru muzycznego. Dziwić może bardzo mała różnica pomiędzy korzystaniem z gramofonu i magnetofonu kasetowego (tylko 0.6%). Wyniki sprzedaży płyt winylowych nie przekładają się na korzystanie z gramofonu do słuchania muzyki.

Pytanie 10: Jakiej muzyki słuchasz?

Na podstawie wyników ankiety dotyczącej preferencji muzycznych, można wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Pop (44.8%): Populacja ankietowanych najczęściej deklaruje słuchanie muzyki popowej. To gatunek cieszący się największym zainteresowaniem, co sugeruje jego powszechną akceptację.
 2. Rock, Heavy Metal, Alternatywa (29.1%): Gatunki związane z rockiem, heavy metalem i alternatywą stanowią istotną część preferencji muzycznych respondentów. Chociaż może być to mniejszość, to jednak grupa ta jest zauważalna.
 3. Różnej, Każdej (15.8%): Około 15.8% respondentów preferuje różnorodność muzyczną, słuchając wielu różnych gatunków. To odzwierciedla otwartość na różne style muzyczne.
 4. Disco, Techno (15.0%): Gatunki taneczne, takie jak disco i techno, cieszą się umiarkowaną popularnością wśród ankietowanych.
 5. Klasyczna, Poważna (13.8%): Muzyczne gusta klasyczne i poważne również mają swoje miejsce, z 13.8% respondentów deklarujących słuchanie muzyki klasycznej.
 6. Disco Polo (13.5%): Disco Polo, choć czasem kontrowersyjny, przyciąga 13.5% ankietowanych.
 7. Rap, Hip-Hop (9.3%): Rap i hip-hop stanowią znaczący gatunek muzyczny dla 9.3% respondentów.
 8. Jazz (4.7%): Jazz jest mniej popularny, ale nadal przyciąga 4.7% słuchaczy.
 9. Blues (3.4%): Blues jest najmniej popularnym gatunkiem wśród ankietowanych, zaledwie 3.4% respondentów preferuje ten styl muzyczny.

Powyższe wyniki ukazują różnorodność gustów muzycznych wśród respondentów, co odzwierciedla bogactwo i różnorodność kulturową w świecie muzycznym. Otwartość na różne gatunki i style jest widoczna w preferencjach ankietowanych.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania podkreślają:

 • zróżnicowane źródła informacji o muzyce odpowiadają różnym preferencjom osób, co jest istotne dla dostosowania strategii promocyjnych w branży muzycznej.
 • różnorodność praktyk dzielenia się muzyką, co może być istotne dla platform muzycznych i twórców treści.
 • cyfrowe i internetowe źródła muzyczne zdobyły na znaczeniu, a tradycyjne formy mogą tracić popularność wśród respondentów.
 • że pomimo postępu technologicznego, istnieje różnorodność preferencji co do urządzeń do słuchania muzyki.
 • różnorodność gustów muzycznych wśród respondentów, co odzwierciedla bogactwo i różnorodność kulturową w świecie muzycznym.

No Posts Found