Luminate Midyear Music Raport

Trendy i rozwój branży muzycznej w pierwszej połowie 2023

W dynamicznym świecie przemysłu muzycznego w pierwszej połowie 2023 roku byliśmy świadkami fali zmian. Najnowszy raport Luminate pełni rolę latarni morskiej, oświetlając obecny krajobraz branży ciekawymi spostrzeżeniami. Te odkrycia nie tylko dostarczają wielu wartościowych informacji. Ale pokazują także unikalną perspektywę barwnego świata muzyki.

O Luminate

Zanim wyruszymy w odkrywanie informacji, zapoznajmy się z Luminate, siłą napędową tych spostrzeżeń.

Luminate jest czołowym dostawcą danych i raportów z branży rozrywkowej. Jako firma dostarcza obiektywne i wiarygodne informacje z różnych dziedzin rozrywki dotyczących muzyki, filmu, telewizji, gier i krótkich form wideo. Ich obszerne bazy danych łączą dane z ponad 500 wiarygodnych źródeł, zarządzając niesamowitymi 20 bilionami punktów danych. Z takim potencjałem źródeł, można ufać końcowym danym.

Praca zespołu Luminate jest nie tylko potężna, ale i prorocza. Ludzie z Luminate są zakorzenieni na skrzyżowaniu technologii i mediów, w dzisiejszych wyzwaniach i jutrzejszych planach.

Entuzjaści (super fani), ikony i oddani

Jednym z najbardziej uderzających trendów obserwowanych w pierwszej połowie 2023 roku jest rosnący wpływ oddanych entuzjastów muzyki na trajektorię branży muzycznej. Ci gorący miłośnicy, w wieku 13 lat i powyżej, utożsamiają się z artystami i ich twórczością poprzez wielopłaszczyznowe kanały, obejmujące streaming i uczestnictwo w koncertach na żywo. Dane z raportu podkreślają kluczową rolę, jaką odgrywają ci pasjonaci. Stanowią oni 15% ogólnej populacji słuchaczy muzyki, w kształtowaniu biegu całej branży.

Należy zauważyć, że zapaleni kolekcjonerzy, którzy żywią głęboką miłość do pamiątek muzycznych, nadal odgrywają kluczową rolę w napędzaniu trwającego wzrostu sprzedaży winyli — trendu utrzymującego się od kilku lat. Jednak to, co wyróżnia pierwszą połowę 2023 roku, to znaczący wzrost sprzedaży muzyki bezpośrednio od artystów (Direct-to-Consumer, D2C) poprzez ich sklepy internetowe. Tylko ta forma sprzedaży winyli zanotowała imponujący wzrost aż o 25%. Ci oddani zwolennicy są na czele tego rozwijającego się ruchu, przewyższając średniego słuchacza muzyki o ponad 80% każdego miesiąca.

„Miejscowi”, teksty i język

Kolejnym istotnym spostrzeżeniem kształtującym branżę muzyczną jest rosnąca popularność muzyki w językach innych niż angielski. W ciągu ostatniej dekady gatunki takie jak muzyka latynoamerykańska (Latin) i K-Pop przeżyły niespotykany wzrost sprzedaży i odsłon.

Zgodnie z danymi badania Music 360 Luminate z drugiego kwartału 2023 roku, ponad 40% amerykańskich słuchaczy delektuje się muzyką w językach innych niż angielski. Wśród publiczności w Stanach Zjednoczonych najbardziej preferowanymi językami muzycznymi spoza angielskiego są hiszpański, francuski, koreański, japoński, włoski, niemiecki i arabski.

Dla przykładu, gatunek muzyczny country, który tradycyjnie skierowany jest do anglojęzycznej publiczności, przekroczył granice łamiąc dotychczasowe konwencje. W marcu muzyka country osiągnęła historyczny kamień milowy w strumieniowaniu, częściowo dzięki wydaniu najnowszego dzieła Morgana Wallena. Ponadto popularność tego gatunku znacznie wzrosła na różnych rynkach międzynarodowych, obejmując Filipiny, Indonezję, Indie, Brazylię, Meksyk, Niemcy i Wietnam.

Wpływy nowych utworów i sztucznej inteligencji (AI)

W maju Luminate ujawniło fascynujący trend pierwszej połowy 2023 roku — średnio 120 000 nowych kodów ISRC (International Standard Recording Codes = Międzynarodowy Kod Standardowych Nagrań) rejestrowano codziennie, co stanowiło imponujący wzrost o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ten wzrost świeżych kompozycji podkreśla odporność branży i nieograniczoną kreatywność.

Dodatkowo raport zagłębia się w rosnącą rolę sztucznej inteligencji (AI) w produkcji muzycznej na przykładzie utworu „Heart on My Sleeve”. Ta kompozycja wygenerowaneaprzez AI naśladuje styl znanych artystów, takich jak Drake i The Weeknd. Zdobyła ona powszechne uznanie wywołując tym samym dyskusje na temat potencjalnego wpływu AI na krajobraz muzyczny oraz kwestii ochrony praw autorskich. Z jednej strony ekspert prawa z Harvardu, Louis Tompros wyjaśnia, dlaczego sztuka wygenerowana przez sztuczną inteligencję nie kwalifikuje się do ochrony praw autorskich. Z drugiej pokazuje przyszły „materialny wpływ” AI przemysł muzyczny (więcej przeczytaj tutaj: AI created a song mimicking the work of Drake and The Weeknd. What does that mean for copyright law?).

Podsumowanie

Przemysł muzyczny pozostaje w stałym stanie transformacji, a pierwsza połowa 2023 roku tylko to potwierdza. Super fani, wzrost muzyki w językach innych niż angielski i rozprzestrzenianie się nowych kompozycji generowanych przez artystów i AI to tylko kilka z niezwykłych trendów w przemyśle muzycznym.

Raport Luminate stanowi cenny kompas, który może pomóc każdemu podejmować świadome decyzje. Dane są kluczowe przy formułowaniu budżetów, tworzeniu publikacji i planowaniu nowych wydań w tym muzycznym świecie.

No Posts Found