Ewolucja stylów jazzowych (Jazz 2)

Jazz to gatunek muzyczny o wielkiej elastyczności, który ewoluował i przekształcał się na przestrzeni dziesięcioleci. Jego historia jest bogata w różnorodne style, które kształtowały jego brzmienie.