The four building blocks of the universe are fire, water, gravel, and vinyl.

Dave Barry (winylowe cytaty 11)

Cztery elementy składowe wszechświata to ogień, woda, żwir i winyl”.